top of page

제니스 서버

□버전 : V2 기반


■커스텀 스킬 추가 계획


□편의성 : 지루한 비승직구간 삭제 / 인게임마켓 / 워프기능 / 자동포인트획득


■경험치배율 : 비공개


□사파이어 무료제공 / 디도스 방어존 입주 / 안티치트도입


■슬vs뱀파vs아우 3종족 구도 / 계열별 모션최적화 / 슬레이어 워프포탈스킬추가


□서버방향성 : 24시간 무한PVP 지향
조회수 21회댓글 0개

최근 게시물

전체 보기

✅❤️✅ 다크에덴 프리서버 전체 공용 단톡방 카톡방 ✅❤️✅

✅❤️✅ 다크에덴 프리서버 전체 공용 단톡방 카톡방 ✅❤️✅ https://open.kakao.com/o/g7nbWpfe 각 서버 운영자들과 유저들이 프리하게 얘기하는 곳 https://open.kakao.com/o/g7nbWpfe ✅❤️✅ 다크에덴 프리서버 전체 공용 단톡방 카톡방 ✅❤️✅

Bình luận

Đã xếp hạng 0/5 sao.
Chưa có xếp hạng

Thêm điểm xếp hạng
bottom of page